Projectes

Projecte executiu per a la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar per a la població de Platja d’Aro

Servei d’adreça d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de l’POM de xarxa de telecomunicacions a Sant Boi de Llobregat

Construcció d’una xarxa de transmissió de dades per a la connectivitat entre els edificis de JASEC, els reconnectadors i col·lectors de mesurament remot de la xarxa de distribució elèctrica

Projecte de desplegament de xarxa FTTH a Horsham, Regne Unit